כאשר ישנם נדודי שינה קשים יש לישון על הצד השמאלי, כלומר שהגוף נשען על הלב, לחשוב מחשבות טובות, שהגוף יהיה משוחרר. וכבר הזכרנו כי החלום הינו תהליך רוחני גמור, ובכל לילה נשמתו של האדם מרחפת בעולמות רוחניים ודנים אותה, והיא מתחדשת "חדשים לבקרים רבה אמונתך" לעיתים יש לחולם הזיות קשות , אך יש לבדוק היטב כי לעיתים מדובר בחלום אשר מעורבים בו כוחות הרשע המשתוללים בעולם ובדרך כלל הסימן לכך הוא שהגוף מתאבן, ואין אפשרות להזיז והניע את האיברים וכמו תחושה של משקל ענן כבד מעל הגוף.

סגולות לנדודי שינה

1. לומר את המשפט: "אני מאמין באמונה שלימה שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מלפני הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים"
2. יעצום את עיניו ויחשוב כי נמצא על שפת הים ורואה את גלי הים.
3. יאמר פסוקים אלו: "תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב"
" אש תמיד תוקד על המזבח ולא תכבה "
" סעפים שנאתי ותורתך אהבתי"
" אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה "
4. לחשוב על השם הקדוש איתיאל ממש לפני השינה
5. ייעשה טיהור בחדר השינה , עפ"י חומר מיוחד עפ"י שיטת הרמב"ם . (ניתן להשיג חומרים אלו באתר) .

האם ניתן לעשות משהו כדי שחלום טוב יתגשם?

כן !!!! סגולה בדוקה .
לכתוב את החלום בפנקס, את התאריך , יום ושעה (עברי) וכן את המקום בו ארע החלום.
לכתוב את היום והשעה בו כותב את החלום ואת המקום בו נמצא באותו הרגע שכותב החלום
לשמור זאת בסוד ולא לספר לאף אחד .

אלו חלומות עשויים להתגשם

1. חלום שאדם חלם לפנות בוקר – חלום של שחרית
2. חלום שאת פתרונו גילו לו בחלום – חלום בתוך חלום
3. חלום שחזר פעמיים
4. חלום שחלם לו חברו.נצפה ע"י 120 גולשים