הדפסת עיתון בחלום מעיד על הצורך למידע, צבירה של ניסיון.
אתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות הכול כדי לשייצא לפועל.נצפה ע"י 1,260 גולשיםפתרון חלומות נוספים

פירוש החלום – תוכי בחלום

פתרון החלום – חוסר בשלות נפשית לקראת מה שאתם חותרים, התכנונים שלכם אינם עולים  ...