פרוש החלום – שדיים בחלום

כאשר חולמים שדיים בעצם מדובר על בגרות וביטחון עצמי, הגנה, אהבה, מזל באהבה. אתם רוצים לתת לאנשים אחרים אך לא בטוח שהם רוצים את עזרתכם נצפה ע"י 8,984 גולשים  פתרון חלומות נוספים פירוש חלום – בגדים מטונפים פרוש חלומות ... פירוש חלום – טיפסתי על הר עם אנשים זרים אם...